גילוי נאות

  יצירת קשר

  תשקיף פיננסים מתמחה בליווי לקוחותיה לאורך זמן במגוון רב של נושאים. אנו עומדים בקשר עסקי עם הגופים המוסדיים המפורטים ברשימה המצורפת. לצורך שיווק מוצרים פנסיוניים קיימת זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני) התשס”ה-2005, בין תשקיף פיננסים וגופים אלה לבין המוצרים הפנסיוניים המשווקים על ידי תשקיף פיננסים. הקופות מדורגות על פי מספר המוצרים הפנסיונים (נכון לשנת 2015), בגופים המוסדיים השונים, מהגבוה לנמוך.

  חברות ביטוח: מגדל חברה לביטוח בע”מ , כלל חברה לביטוח בע”מ, הראל חברה לביטוח בע”מ, הפניקס חברה לביטוח בע”מ, מנורה מבטחים חברה לביטוח בע”מ.

  קרנות פנסיה: מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ , מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע”מ, כלל פנסיה וגמל בע”מ, מנורה מבטחים פנסיה בע”מ, הראל ניהול קרנות פנסיה בע”מ, הפניקס פנסיה וגמל בע”מ, אלטשולר שחם קופות גמל בע”מ.

  קופות גמל: מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ, אלטשולר שחם קופות גמל בע”מ, ילין לפידות ניהול קופות גמל בע”מ, אנליסט קופות גמל בע”מ, אקסלנס נשאוה גמל ופנסיה בע”מ, פסגות פנסיה וגמל בע”מ, כלל פנסיה וגמל בע”מ, הראל גמל והשתלמות בע”מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע”מ, מנורה מבטחים גמל בע”מ, הפניקס פנסיה וגמל בע”מ.

  קרנות השתלמות: מיטב דש גמל ופנסיה בע”מ, אלטשולר שחם קופות גמל בע”מ, ילין לפידות ניהול קופות גמל בע”מ, אנליסט קופות גמל בע”מ, אקסלנס נשאוה גמל ופנסיה בע”מ, פסגות פנסיה וגמל בע”מ, כלל פנסיה וגמל בע”מ, הראל גמל והשתלמות בע”מ, מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע”מ, מנורה מבטחים גמל בע”מ, הפניקס פנסיה וגמל בע”מ.