ביטוחי בריאות

השתלות ותרופות

חברות הביטוח מציעות כיסוי נח וזמין במקרה של השתלות איברים, לעניין טיפולים מיוחדים גמישות רבה.

השתלות האיברים מתבצעות באופן ציבורי בלבד ולכן הכיסוי הביטוחי מעניק סכום כספי למבוטח לצאת לחו”ל.

היחידים שיכולים לתת מענה לתרופות מצילות חיים הן חברות הביטוח בלבד. תקופת הביטוח היא לכל החיים

וכוללת כיסוי לתרופות ביולוגיות, אונקולוגיות עוד תרופות שאינן נכללות בסל שירותי הבריאות, או שנכללו במימון תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות, אך לא הוגדרו בחוק להתוויה הרפואית הנדרשת.

על מה תשפה חברת הביטוח בביטוח השתלות:

 • האיבר המושתל בנוסף לעלות הביטוח
 • עלות הניתוח או טיפול בחו”ל
 • הוצאות שהייה למבוטח ולנלווה
 • הוצאות להשגת איבר להשתלה
 • הטסה רפואית
 • קצבה חודשית לאחר ביצוע ההשתלה לתקופה מקסימאלית של 24 חודשים.

ניתוחים וטיפולים בחו"ל

מערכת הבריאות הציבורית בישראל מקיפה, אבל לא תמיד מסוגלת לתת את המענה לשירותים מיוחדים ומורכבים, לדוגמה כיסוי ביטוחי לניתוח בארץ או בחו“ל, אשר מעבר למורכבותם עולה הצורך במימון כספי גבוה, זמינות גבוהה ובחירה ממגוון חלופות מקסימאלי,

ללא תלות והמתנה לאישורים של ועדות שונות במשרד הבריאות ו/או קופות החולים.

המבוטח יוכל לבחור אם לבצע את הניתוח על ידי נותני השירות שבהסדר עם המבטח – במקרה הנ”ל ינתן שיפוי מלא.

או לעבור את הניתוח אצל נותן שירות שאינו בהסדר, למשל אצל אחד המומחים הידועים ובשל כך הוצאות הניתוח גבוהות מאוד, חברת הביטוח תשפה את המבוטח בגובה המקסימאלי של הוצאות הניתוח עד לתקרה המוסכמת בפוליסה.

על מה תשפה חברת הביטוח בניתוחים או טיפולים בחו”ל

 • טיפול רפואי פרטי מתקדם בארץ ובעולם, ללא תורים ארוכים ובירוקרטיה
 • עלות הניתוח או טיפול בחו”ל
 • טיסה והשהייה של המבוטח והמלווה.
 • הוצאות אישפוז שמתחילות החל מ – 30 יום לפני הניתוח/טיפול עד למקסימום של 180 ימים לאחריו.
 • טיפולי המשך בחו”ל
 • הבאת רופא מומחה לארץ ועוד.

מחלות קשות

ביטוח מחלות קשות מעניק סכום מוגדר מראש (פיצוי) בעת גילוי מחלה קשה, כפי שמוגדרת על ידי חוזר המפקח על הביטוח, במטרה לאפשר התמודדות כלכלית עם מחלה או אירוע פתאומי רפואי קשה.

תכנית שנקראת “ביטוח מחלות קשות” תכסה לפחות את המחלות הקשות הבאות: סרטן, שבץ מוחי, טרשת נפוצה, התקף לב, ניתוחי מסתמי לב, ניתוחי מעקפי לב, ניתוח אבי העורקים וקרדיומיופטיה.

כמו כן, תכנית הביטוח תתבסס על מקרים רפואיים חמורים של המחלה הקשה שהם שכיחים.

סיעוד

ביטוח סיעודי מעניק כיסוי למימון הוצאות טיפול במי שאינם יכולים לטפל בעצמם – אדם שעבר תאונה קשה, נכים, קשישים, תשושים וכד’.

גם מי שנפגעו בתאונה או מחלה ואיבדו את היכולת לבצע פעולות יומיומיות – באופן זמני או לצמיתות – מוגדרים כסיעודיים. בניגוד למה שמקובל לחשוב, מצב סיעודי אינו רק נחלתם של מבוגרים. גם צעירים עלולים להיקלע למצב סיעודי במקרה של תאונה או מחלה.

פוליסת ביטוח סיעודי כוללת פיצוי כספי חודשי, המשולם  למבוטח הנקלע למצב סיעודי, למימון הוצאות טיפול הקשורות במצבו, בכלל זה אשפוז במוסד סיעודי. גובה הפיצוי החודשי נקבע ע”י הלקוח בעת רכישת הפוליסה, עפ”י צרכיו, יכולותיו הכספיות והשקפת עולמו. הפיצוי החודשי במצב סיעודי משולם לתקופה המוגדרת בתנאי התוכנית.

קיימות פוליסות ביטוח סיעודי עם פרמיה (תשלום חודשי) קבועה ועם פרמיה משתנה, הגדלה כל מספר שנים עד גיל 65, מועד בו הפרמיה הופכת לקבועה. בפוליסה עם פרמיה משתנה, התשלום החודשי לפוליסה  נמוך בתחילת  הדרך ומתייקר בכל חמש שנים, עד הגיע המבוטח לגיל 65.

אמבולטורי

שירות כיסוי אמבולטורי נותן מענה לכיסויים והרחבות שלא בעת אשפוז

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות מעניק פיצוי כספי חד פעמי במקרה של פגיעה כתוצאה מתאונה. תאונות יכולות לקרות בבית, במקום העבודה או במרחב הציבורי.

ביטוח זה מעניק הגנה למספר מצבים העלולים להיגרם כתוצאה מתאונה, כדוגמת: נכות, מוות, שברים, אשפוז וכדומה.

אנו משווקים פתרונות ביטוח לתאונות אישיות של מרבית חברות הביטוח המובילות. לכל לקוח מותאם פתרון מיטבי, הנותן מענה למגוון הסיכונים, תוך התייחסות ליכולת התשלום, גודל המשפחה וצרכיה בהווה ובעתיד, וגורמים נוספים.