ביטוח משכנתא

ביטוח מבנה למשכנתא

החלק השני של ביטוח המשכנתא הוא ביטוח מבנה- ביטוח דירה- ביטוח נכס למשכנתא. הלווה נדרש לבטח את המבנה שמשמש למגורים מפני נזקי טבע ורעידת אדמה, נזקי אש ונזקי מים.

סכום ביטוח נקבע על פי עלות בניית המבנה- ערך כינון אשר נקבע ע”י שמאי שנשלח לבדוק את הנכס באמצעות הבנק.

ביטוח חיים למשכנתא

להבטחת החזר המשכנתא נדרש הלווה לרכוש תוכנית ביטוח חיים בגובה הלוואת המשכנתא המשועבדת לטובת המלווה – בנק למשכנתאות.

ביטוח חיים למשכנתא מגן על משפחת הלווה במקרה מוות מוקדם ישולם סכום הביטוח לכיסוי הלוואת המשכנתא.