קופת פיצויים מרכזית

קופת פיצויים מרכזית היא קופת גמל בה העמית הוא המעסיק. הכספים שהופקדו בקופה מיועדים לתשלום פיצויי פיטורין לעובדי המעסיק הזכאים לכך. בהתאם להוראות הרגולציה, החל משנת 2011 ואילך, לא ניתן לבצע הפקדות לקופת גמל מרכזית לפיצויים. ניתן לפתוח חשבון חדש לצורך ניוד כספי קופה קיימת מחברה מנהלת אחת לחברה מנהלת אחרת.