ניתוח תיק פנסיוני

בדיקה מקיפה של התיק הפנסיוני

בחירת המוצר הפנסיוני בו אנו חוסכים הנה אחת ההחלטות הכלכליות החשובות בחיים. מוצרים פנסיונים חדשים, תקנות משתנות, ותכנון מס עתידי מחייבים אותנו לבצע בדיקה תקופתית לתיק הפנסיוני. שינויי שכר, גיל, וסטטוס משפחתי יכולים להשפיע גם הם באופן קריטי על גובה הקצבה העתידית שלנו.

בעזרת המסלקה הפנסיונית נגלה וננתח את כל המידע הקיים אודות הנכסים הפנסיוניים והביטוחיים שלכם.

מהי המסלקה הפנסיונית?

המסלקה הפנסיונית הינה מערכת ממוחשבת לריכוז המידע על חסכונותיו ותוכניות הביטוח של ציבור החוסכים והמבוטחים.

הרעיון להקמת מסלקה פנסיונית החל בשנת 2009, ויעודה הוא יעול תהליכי עבודה הקשורים בהעברת מידע וכספים וקביעת מכנה משותף טכנולוגי לכלל גופי
הביטוח, הפנסיה והגמל לציבור החוסכים ולקהל הסוכנים הפנסיונים והיועצים הפנסיונים.
הגוף שמנהל את המסלקה הפנסיונית כפוף לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר תוך תיאום מלא איתו.

השימוש במערכת סליקה פנסיונית

העברת מידע על לקוחות, לפי בקשתם, מכלל הגופים המוסדיים לכל סוכן פנסיוני או יועץ פנסיוני לכל ביצוע פעולת יעוץ או שיווק. המסלקה חייבת לתת את שירותיה לכל גוף מוסדי, לקוח, מעסיק או בעל רישיון פנסיוני ללא אפליה.

מערכת הסליקה הפנסיונית תמסור ללקוח, על פי בקשתו, מידע הנוגע לו לגבי מוצר פנסיוני או תוכנית ביטוח, מכלל הגופים המוסדיים.

מערכת סליקה פנסיונית תוכל לבצע פעולות של העברת מידע בין הגופים המוסדיים השונים, העברת בקשות של לקוח לגוף מוסדי לביצוע פעולות עבורו, הפקדת דוחות יתרה, יתרת פיצויים למעסיקים ועוד.

באמצעות מערכת הסליקה ינתן מידע לגבי תוכניות ביטוח: תוכניות ביטוח מפני מוות, אובדן כושר עבודה, מוות מתאונה, נכות מתאונה, שחרור מתשלום פרמיה באובדן כושר עבודה, פיצוי חודשי באובדן כושר עבודה,

ביטוח למקרה מוות של בן או בת זוג, ביטוח מחלות קשות, ביטוח בריאות, ביטוח סיעוד ותוכניות שיאשר שר האוצר כמוצר פנסיוני.