שירותי תפעול ושרות למעסיקים

פתרונות חכמים למעסיקים

להיות בטוחים שהכסף מגיע למקומות הנכונים: מנגנון היזון חוזר, ותפעול מלא של ההפקדות הפנסיוניות בעסק שלכם, בהתאם לחוק החדש

חובת הדיווח לפי הפורמט החדש של המסלקה
מנגנון היזון חוזר
ניתוח תיק פנסיוני לעובדים שלכם
ליווי העובדים בעזיבת/פרישה מהעבודה