תיאום מס לשכירים

כדאי לבדוק אם מגיע לך החזרי מס

אירועים רבים יכולים להשפיע על חבות המס שלנו. בדיקה פשוטה תגלה אם מגיע לכם החזר ממס הכנסה.

באם הינך עומד באחד או יותר מהפרמטרים הבאים כדאי לך לפנות אלינו:

מי שמתחיל/מסיים עבודה עם שינויי שכר/או ללא רציפות.
שכיר שמקבל משכורת מיותר ממעסיק אחד.
שכיר שמפקיד בצורה עצמאית למוצר פנסיוני.
מי שמפקיד לביטוחי חיים/משכנתא/א.כ.ע. בצורה פרטית.
מי שתרם סכום גבוהה בשנת המס.
מי שמנהל חשבון השקעות ני”ע ביותר מבנק אחד.
שכיר אשר שילם באופן פרטי על חומר מקצועי הקשור לעיסוקו.
מי שנקבעו לו אחוזי נכות בביטוח לאומי/לפני הגשת תביעה לביטוח לאומי.